Social networking in nursing education: integrative literature review

Publikasjonsår : 2016 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne fokusert på hvordan sosiale medier brukes i sykepleierutdanning. Basert på de studiene som er inkludert blir det beskrevet hvilke sosiale medier som brukes og hva de brukes til. Denne artikkelen kan være nyttig for å få en oversikt over hvordan sosiale medier kan brukes i undervisning  

Forfattere: Kakushi LE, Evoar YD
År: 2016
Kilde: Revista Latino-Americana de Enfermagem, 24: e2709
Sammendrag:

Objective: to identify the use of social networking in nursing education.

Method: integrative literature review in the databases: LILACS, IBECS, Cochrane, BDENF, SciELO, CINAHL, Scopus, PubMed, CAPES Periodicals Portal and Web of Science, using the descriptors: social networking and nursing education and the keywords: social networking sites and nursing education, carried out in April 2015.  

Results: of the 489 articles found, only 14 met the inclusion and exclusion criteria. Most studies were published after 2013 (57%), originating from the United States and the United Kingdom (77,8%). It was observed the use of social networking among nursing students, postgraduate students, mentors and nurses, in undergraduate programmes, hybrid education (blended-learning) and in interprofessional education. The social networking sites used in the teaching and learning process were Facebook (42,8%), Ning (28,5%), Twitter (21,4%) and MySpace (7,1%), by means of audios, videos, quizzes, animations, forums, guidance, support, discussions and research group.  

Conclusion: few experience of the use of social networking in nursing education were found and their contributions show the numerous benefits and difficulties faced, providing resources for the improvement and revaluation of their use in the teaching and learning process.  

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært forholdsvis tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Forfatterne gjør ingen vurdering av kvaliteten på de ulike studiene som er inkludert, men fokuserer på å gi en framstilling av resultatene fra de ulike studiene.   

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Didaktikk: