Social media in nursing and midwifery education: A mixed study systematic review

Publikasjonsår : 2018 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Denne artikkelen gir en oversikt over forskning på bruk av sosiale medier i utdanningen av sykepleiere og jordmødre. Tolv studier ble inkludert. En av konklusjonene er at sosiale medier kan støtte studentene til å tilegne seg nye ferdigheter og kunnskap, selv om artikkelen understreker at resultatene må tolkes med forsiktighet. Videre vises det til hva fremtidig forskning bør vektlegge og hvordan funnene fra artiklen kan anvendes ved bruk av sosiale medier i undervisning. 

Forfattere: O’Connor S, Jolliffe S, Stanmore E, Renwick L, Booth R
År: 2018
Kilde: Journal of Advanced Nursing, 74(10), 2273-2289
Sammendrag:

Aim: To synthesize evidence on the effectiveness of social media in nursing and midwifery education.  

Background: Social media are being explored to see if these online tools can support teaching, learning, and assessment.  

Design: A mixed study systematic review.  

Data sources: A systematic search of PubMed, MEDLINE, CINAHL, Scopus, and ERIC was run in January 2016. An updated search was run in June 2017. No data limits were applied.  

Methods: Titles, abstracts, and full papers were screened against inclusion criteria by two independent reviewers, who extracted and quality assessed data. Synthesis followed a sequential explanatory approach.  

Results: Twelve studies were included. Social media seemed to support students to acquire new knowledge and skills. The learning process centred on the interactive nature of the platforms which allow information to be dynamically shared and discussed in near real time. The characteristics of social media enabled social support and a more student-centred setting, which appeared to enhance collaborative learning, although information quality was sometimes problematic. Learning via social media was underpinned by how well the educational interventions were organized, digital literacy and e-Professionalism of students and faculty, the accessibility of the online applications, and personal motivation.  

Conclusion: This review provides the first rigorous synthesis of social media in nursing and midwifery education. A new Social Media Learning Model was conceptualized to aid our understanding of learning via this technology. Knowledge gaps are identified and recommendations on how to capitalize on social media to improve learning in higher and continuing education provided.  

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært tydelige på metoden de har brukt. En oppsummering av de tolv artiklene er inkludert i en tabell i artikkelen. Det er foretatt en vurdering av kvalitet på studiene, men ingen studier er blitt ekskludert på bakgrunn av denne vurderingen og kvalitetsvurderingen brukes heller ikke aktivt i tolkningen av resultatene. Basert på funnene trekkes det noen konklusjoner som det understrekes må tolkes med forsiktighet på grunn av mangler ved de undersøkte studiene.

Utdanning:
Tekniske verktøy:
Utdanningsnivå:
Didaktikk: