Status of Nordic research on simulation-based learning in healthcare: an integrative review

Publikasjonsår : | Innleggsdato: 2019-09-25
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

Reviewen inkluderer ulike helsefag (inkl. medisin), men eventuelle forskjeller mellom utdanningene drøftes ikke. Hensikten med artikkelen er både å undersøke hva som er publisert av forskning på simuleringsbasert læring innen helsefag i Norden og hva som er funnene i denne forskningen. Mesteparten av forskningen er kvalitativ eller har et deskiptivt design. Det er en mangel på RCT studier. Studiene tyder på at simulering kan gi bedre læring av tekniske ferdigheter, kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt at brukere er tilfredse og at simulering generelt gir positive resulater i kombinasjon med traisjonell undervisning. De inkluderte studiene som har undersøkt effekten på pasientsikkerhet viser imidlertid ingen forbedring. Artikkelen er kanskje spesielt interessant fordi den gir en oversikt over forskning i Norden.

Digitale verktøy:
Didaktikk:
LUKK
preloader