The use of information and communications technologies in the delivery of interprofessional education: A review of evaluation outcome levels

Publikasjonsår : 2015 | Innleggsdato: 2021-03-07
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i tverrprofesjonell samarbeidslæring blant helseprofesjonene. Grunnen til at denne teknologien er spesielt interessant i denne sammenheng er at teknologien kan bidra til å løse utfordringer knyttet til planlegging på tvers av utdanningsprogrammer og geografisk plassering. Forfatterne finner at tverrprofesjonell samarbeidslæring med bruk av IKT kan føre til positive endringer i holdninger og økt kunnskap som også gjelder for tverrprofesjonell utdanning uten bruk av slike verktøy. Det trengs mer og bedre forskning som kan evaluere resultater på høyere nivåer av Kirkpatricks evalueringsmodell.  

Forfattere: Curran V, Reid A, Reis P, Doucet S, Price S, Alcock L, Fitzgerald S
År: 2015
Kilde: Journal of Interprofessional Care, 29(6): 541–550
Sammendrag:

Interprofessional education (IPE) in health and human services educational and clinical settings has proliferated internationally. The use of information and communication technologies (ICTs) in the facilitation of interprofessional learning is also growing, yet reviews of the effectiveness of ICTs in the delivery of pre- and/or post-licensure IPE have been limited. The current study’s purpose was to review the evaluation outcomes of IPE initiatives delivered using ICTs. Relevant electronic databases and journals from 1996 to 2013 were searched. Studies which evaluated the effectiveness of an IPE intervention using ICTs were included and analyzed using the Barr et al. modified Kirkpatrick educational outcomes typology. Fifty-five studies were identified and a majority reported evaluation findings at the level 1 (reaction/satisfaction). Analysis revealed that learners react favorably to the use of ICTs in the delivery of IPE, and ICT-mediated IPE can lead to positive attitudinal and knowledge change. A majority of the studies reported positive evaluation outcomes at the learner satisfaction level, with the use of web-based learning modalities. The limited number of studies at other levels of the outcomes typology and deficiencies in study designs indicate the need for more rigorous evaluation of outcomes in ICT-mediated IPE. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Inklusjons- og eksklusjonskriterier beskrives godt i teksten og de ulike stegene i søkeprosessen dokumenteres blant annet gjennom en figur. Forfatterne har ikke gjort noen vurdering av den metodologiske kvaliteten til de inkluderte studiene. De bruker Kirkpatricks evalueringsmodell for å analysere de inkluderte studiene. Analysen virker veloverveid og er oversiktlig fremstilt.