Peripheral Venipuncture Education Strategies for Nursing Students: An Integrative Literature Review

Publikasjonsår : 2020 | Innleggsdato: 2020-12-14
Legg tilFjern
Legg til

Beskrivelse

I denne systematiske oversikten har forfatterne undersøkt hva den mest effektive måten for sykepleiestudenter å lære perifer venepunktur er. Forfatterne finner at det mest effektive er at studentene lærer det teoretiske i en klasseromsetting før den praktiske treningen skjer på en manikin eller virtuell simulator.  

Forfattere: de Souza-Junior VD, Mendes IAC, Marchi-Alves LM, Jackman D, Wilson-Keates B, de Godoy S
År: 2020
Kilde: Journal of Infusion Nursing, 43(1):24–32
Sammendrag:

This integrative literature review identified strategies to teach peripheral venipuncture to nursing students. The following databases were searched for primary studies: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed, Web of Science, Education Resources Information Center (ERIC), SCOPUS, and Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). The final sample was composed of 24 studies. The literature ranged from descriptive studies to controlled clinical trials and methodologic studies to construct products/instruments for teaching peripheral venipuncture. The most frequently identified teaching strategies were theoretical contents taught via theoretical lecture, e-learning courses, video lessons, and demonstration by specialists combined with practical exercises using a mannequin, human arms, and/or haptic devices. Despite the different methods used currently, the best patient outcomes were achieved when the student received the theoretical content in an educational setting before the practical training on a mannequin and/or a virtual simulator. 

Metodisk kvalitetsvurdering:

Denne systematiske oversikten er tilsynelatende utarbeidet på en god måte og forfatterne har vært forholdsvis tydelig på metoden de har brukt for å utarbeide oversikten. Forfatterne har to ulike formuleringer av problemstillingen som gjør det noe uklart hva de faktisk er interessert i. Inklusjons- og eksklusjonskriterier er ikke tydelig definert. De inkluderer et PRISMA-diagram som dokumenterer de ulike stegene i søkeprosessen. Protokollen ble analysert av tre eksterne forskere som hjalp til med å kvalitetssikre søket. Det er ikke gjennomført noen vurdering av den metodologiske kvaliteten til de inkluderte studiene, men den narrative fremstillingen virker forholdsvis veloverveid.  

Utdanning:
Utdanningsnivå: